top of page

Arama Sonuçları

"lojistik" için 9 öge bulundu

 • LOJİSTİK KÖY

  Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında dağıtım ve lojistik kavramları öne çıkmaktadır. Lojistik işletme sorumluluğu, ham maddenin coğrafi konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların Lojistik köyler hem yerel hem de uluslararası düzeydeki nakliye, eşya dağıtımı ve lojistik ile ilgili Bir lojistik köyün serbest rekabet kuralları içerisinde firmaların sektörle ilgili bütün faaliyetlerle Bunun içinde lojistik köyler bir bütün olarak kentsel koşullar, trafik ve çevresel etkiler ile enerji

 • Lojistik Köylerde Yer Seçimi

  Bu yazıda lojistik köylerin Türkiye’deki ve Avrupa’daki tarihsel gelişimi hakkında ve lojistik köyleri Dünyadaki Lojistik Köylerin Tarihi İlk defa ABD’de ortaya çıkan Lojistik Köy kavramı ile ilk başta Japonya ve İtalya’da da lojistik köyler kurulmaya başlanmış ve lojistik köy kavramı belirginleşmiştir. Avrupa kıtasındaki bulunan lojistik köyler; Türkiye’deki Lojistik Köylerin Tarihi Lojistik köy kavramı Lojistik Köy İçin Uygun Yer Seçimi Lojistik köylerinin konumlarının belirlenmesi, lojistik köylerin inşasında

 • Lojistik Sektöründe Gayrimenkulün Önemi - Giriş

  Bu yazı serisinde makale stilinde lojistik sektöründe gayrimenkulün önemi incelenecektir. Lojistik kavramı, ürünlerin taşınması, depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve dağıtılması gibi

 • Lojistik Sektöründe Gayrimenkulün Önemi - Denizyolu Taşımacılığı

  Denizyolu taşımacılığının gelişim seyrine baktığımız zaman büyük limanların yakın çevresinde lojistik edebileceği, onay ve kontrol süreçlerini yürütebileceği bir interaktif platform oluşturulması özellikle Lojistik Performans Endeksi başlıkları olan altyapı, uluslararası sevkiyat, lojistik hizmetleri kalitesi, gönderi

 • Lojistik Sektöründe Gayrimenkulün Önemi - Taşıma Türleri

  Karayolu Taşımacılığı Karayolu ulaşımı Türkiye’de çok eski asırlara dayanan bir altyapıya sahiptir. MÖ 2500 ile 3000 yıllar arasında Asur, Sümer ve Babil devletleri ticari ve askeri amaçlarını gerçekleştirmek için yollar inşa etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Roma ve Selçuklu uygarlıklarının kullandığı yollardan yararlanmıştır. Osmanlı zamanında karayolu yapımında ilerleme kaydetmiştir.[1] Cumhuriyet ilan edildiğinde ulusal sınırlarımız içinde; 13 900 km’si stabilize şose ve 4.450 km’si toprak olmak üzere, toplam 18 350 km yol ve 94 köprü vardı. [2]Cumhuriyetin ilanının ardından da karayolu yapımı devam etmiş ve 1923-1947 yılları arasında karayolu uzunluğu 43.743 km'ye ulaşmıştır.[3] Ülkemizde hızlı kentleşme sürecinde taşıt sahipliğinin hızlı bir artış sürecine girmesi ve dolayısıyla hareketliliğin çoğalması, karayollarındaki taşıt kullanımını da arttırmıştır. 2003-2020 yılları arasında Taşıt-Km değeri toplam %142, Ton-Km değeri %80, Yolcu-Km değeri ise %76 oranında artış göstermiştir. 2003 yılında karayollarını kullanan araçların gerçekleştirdiği 52 milyar taşıt x km değeri ile yük ve yolcu taşımasında, 152 milyar ton x km ve 164 milyar yolcu x km değerleri; 2020 yılında karayollarını kullanan araçların gerçekleştirdiği 126 milyar taşıt x km değeri ile yük ve yolcu taşımasında 273 milyar ton x km ve 289 milyar yolcu x km’ye ulaşılmıştır. Ticaret Bakanlığı’nın 2021’de paylaştığı verilere göre, 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen toplam ihracatın içerisinde karayolu taşımacılığı 4 milyar 860 milyon dolarlık bir payla ikinci sırada yer almaktadır. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat karayolu 3 milyar 763 milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye için günümüzde de önemli bir yolcu ve yük taşımacılığı için tercihi seçeneğidir. [1] https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Tarihce.aspx [2] https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Tarihce.aspx [3] https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Tarihce.aspx

 • NÂKÜRESELLEŞME

  Lojistik yapısında “vaktinde lojistik” anlayışından “her ihtimale hazırlıklı” lojistik anlayışına yaklaşıldığını

 • #2022 Tesis Yönetimi Maliyet Trendlerine Küresel Bir Bakış

  Özellikle yüksek enflasyon göz önüne alındığında güncel sorunların (Asgari ücret, lojistik vb.) giderildiği bütün dünya ekonomilerini etki altına aldığı bir dönemden geçtiğimizi, enerji ve gıda fiyatları ile lojistik

 • Küme İmarı: Strateji

  hızlı ulaşması, bu tamamlayıcı madde sağlayıcıların üreticilere toplu bir biçimde ulaşılabilmesi ve lojistik

 • Yapım-Kullanım Aşamasında Sürdürülebilir Alışveriş Merkezleri

  Kullanıcıların internet üzerinden satın alım ihtiyaçlarını gidermeye yönelmesi ile AVM’lerin lojistik

bottom of page