top of page

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ

Yapı Bilgi Modellemesi veya diğer adıyla BIM (Building Information Modeling), son zamanlarda adı sıkça duyulan proje geliştiricileri, projeyi inşa edenler, proje yöneticileri ve tesis yöneticileri tarafından kullanılan ortak bir çalışma platformudur.


Yapı Bilgi Modellemesi en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. Bu 3 boyutlu model, planlama, tasarım, projelendirme, yapım ve projenin işletme dönemi gibi proje yaşam döngüsünün tamamında kullanılabilmektedir. Tüm paydaşların aynı modeli kullanması temsilde tutarlılığı arttırmakta, revizyon kolaylığı sağlamakta, tekrarlı üretimi azaltmakta ve proje belgeleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmaktadır.


Yapı Bilgi Modellemesi bina yaşam süresi boyunca farklı evrelerde kullanılabilir.

Bu kullanım evrelerini üç ana evrede incelemek mümkündür:


1. Tasarım Evresi: Yapı Bilgi Modellemesi proje tasarım evresinde, yapının 3B kütle ve kabuk yapısı modellenir. Model üzerinde proje, güneş, rüzgar ve enerji kullanımı açısından çevresel simülasyonlara karşı test edilerek nasıl bir performans gösterdiği gözlemlenir. Simülasyonlarda ortaya çıkan bina performans analizi, tasarım kararlarının gözden geçirilerek, biçimin ve arsada yerleşiminin daha sürdürülebilir bir yapı geliştirilmesine imkan sağlar.


2. Projelendirme ve Yapım Evresi: Yapı Bilgi Modellemesi proje yapım evresinde, metraj, 4B modeller ile iş akış sırasında yapı maliyetinin simülasyonu ve imalatın takibi konularında şantiyedeki süreçlerin planlandığı şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini önceden görmeyi sağlar. Çalışmaları önceden görmek ve düzeltmek sonradan oluşabilecek zaman, iş gücü ve maliyet kayıplarını ortadan kaldırır.


3. Tesis Yönetim Evresi: Yapı Bilgi Modellemesi, yapım sonrası bakım ve işletim amaçlı kullanılabilir. Detaylı tasarım modeli binanın uygulandığı şekliyle güncellenerek bitmiş model (as-built modeli) oluşturulur ve projenin en son hali modellenir. Bu modelden bilgi çekilerek farklı ihtiyaçlara hizmet edebilecek veri tabanları meydana getirilir. Yapı Bilgi Modelinden elde edilen bilgi, tesis yönetimi yapan firma tarafından elektronik ve mekanik sistemlerin bakım ve onarımı, yapı için güvenlik ve izleme sistemleri kurulumu, bina afet ve acil durum tahliye planları hazırlanması ile gayrimenkul, mekan ve insan kaynağı yönetimi vb. amaçlı kullanılabilir.


Yapı Bilgi Modellemesinden yararlanmanın farklı açılardan avantajları mevcuttur.


• Projede ileride yaşanabilecek problemler henüz tasarım evresinde tespit edilerek, projenin tasarımı kusursuza yakın olarak yapılır.


• Projenin tüm paydaşlarının birbiriyle senkronize şekilde çalışmasına ve projenin bir bütün olarak ilerlemesine olanak tanır.


• Projenin tüm safhaları veri olarak kaydedildiği için maliyet hesaplamaları minimum hata ile yapılır.


• Projede yapılan işlerin tekrarlanması engellenerek zaman kaybı ve ekstra masraf önlenir.


• Projedeki verileri daha sonraki süreçlerde de kullanılmak üzere saklanır ve bilgi kaybı ortadan kalkar.


• Proje için alınacak kararların ortaya çıkmasını ve sonuçlanmasını kolaylaştırır.


• Projenin tüm paydaşları için şeffaf ve net bir iş akışına olanak tanır.


Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında Yapı Bilgi Modellemesi projeler için vazgeçilmezdir. Projelerin tasarım, yapım ve işletme dönemleri boyunca yaşanan sorunlar ve bilgi eksikliği Yapı Bilgi Modellemesinin gerekliliğini bir kere daha göstermektedir.


110 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page