top of page

Sürdürülebilir Mahalleler: Sertifikalandırma CASBEE/GREEN STAR

Güncelleme tarihi: 22 Ağu 2022

CASBEE UD (Urban Development)


CASBEE, 2001’de Japon Sürdürülebilir Bina Kurulu Yapılı Çevre ve Enerji Koruma Enstitüsü ‘yle Çevre Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı’nın yardımıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Kamu-özel iş birliği ile oluşan sistem hem yapısıyla hem puanlama sisteminden dolayı uluslararası düzeyde kullanılabilirliğinin olmamasından dolayı diğer değerlendirme sistemlerinden ayrılmaktadır. Casbee UD özel bir uygulama ile proje alanının sınırlarının içindeki çevre kalitesini proje sınırlarının dışındaki alanların çevre yüküne bölerek çevre verimliliğini hesaplar. Sistemdeki kriterler ‘’doğal çevre, belirlenen alan için servis fonksiyonları, toplumsal fayda’’ olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. Çevre yükü ise ‘’mikroklima, cephe ve peyzaj üzerinde çevrenin etkisi, altyapı, çevre yönetimi’’ konuları altında hesaplama yapılarak belirlenir. Her kriter farklı seviyedeki performansı gösteren bir ölçekte değerlendirilir. Japonya’da üçüncü seviye normalliği gösterir ve değerlendirme amacıyla referans seviyesi olarak alınır. Çevre kalitesi ve çevre yükü hesaplanana dek işlem tekrarlanır. Casbee UD projenin iç kısımlarını değerlendirmeye katmaz, sadece yeni gelişim alanlarında uygulanır. Proje kapasitesi birkaç bina olabileceği gibi binlerce binayı da kapsayabilir. Taban alanı kat sayısı değeri 0,5 üstü için ‘’kent merkezi tipi’’, taban alanı kat sayısı 0,5’in altında olanlar için ise ‘’genel tip’’ şeklinde iki proje alanı tanımı vardır.


Green Star Communities


Green Star Communities, Avustralya Yeşil Bina Konseyi tarafından sıcak iklimle mücadele etmek üzere 2003’te sürdürülebilir değerlendirme sistemi olarak geliştirilmiştir. Sürdürülebilir gelişme amacıyla oluşturulan sistemin mahalle ölçeğinde yerel yönetimlere kılavuz olması beklenmektedir. Sistem ‘’ulusal çerçeve ve değerlendirme aracı’’ şeklinde iki başlıkta incelenmiştir. Deneme aşamasında olan Green Star Communities yeni gelişen alanlardaki mahallelerde farklı ölçülerde değerlendirmeye alınmıştır. Sistemin amacı sürdürülebilirliği sağlamak, değerlendirme için veri tabanı oluşturmak, katılımcılar arası ilişkiyi güçlendirmektir. Ulusal ölçek için yaşanabilirliği kuvvetlendirmek, ekonomiyi geliştirmek, sosyal ve çevresel sorumluluğu artırmak, tasarımda fevkaladeliği sağlamak, liderliği ve iyi yönetimi sağlamak olmak üzere beş temel ilke belirlenmiştir. Bu ilkelere yenilik başlığının da ilave edilmesiyle beraber Green Star Communities sisteminin temel kategorileri oluşmuştur. Temel olarak yönetim, tasarım, yaşanabilirlik, ekonomik rahatlık, çevre ve inovasyon kategorilerinin altında otuz sekiz kriter daha oluşturulmuştur. Çevre 26 puan, yaşanabilirlik 23 puan, yönetim 21 puan, ekonomik rahatlık 19 puan, tasarım 11 puan, yenilik 10 puan olarak ağırlıklandırılmıştır. Sistem halihazırda sertifikalandırılmış yapıların varlığını ölçüt olarak değerlendirmektedir. Maksimum puan 100 olarak belirlenmiştir ve kategoriler yıldızlar ile belirlenmektedir. Puanlama sonucunda taban puanı 45 olan 4. Yıldıza kadar sertifika verilmemektedir. Sürdürülebilir, orta, iyi uygulama şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. 45-60 puan için ‘’En İyi Uygulama’’, 60-75 puan için ‘’ Avustralya Üstün Başarı’’ 75 puan üzerindeki mahalleler için de ‘’Dünya Öncülüğü’’ unvanları ile sertifika verilmektedir. Sistem tarafından beş senelik periyotlarla değerlendirilmiş ve sertifikası verilmiş mahallelerin tekrar sertifika almak üzere sürdürülebilirlik yolunda ilerlediklerine dair bağlılıklarını ispat etmeleri beklenmektedir.

88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page