top of page

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir İnşaat Nedir?


Yeni yapılar inşa ederken yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması bunun yanı sıra inşa sürecinde enerji tüketiminin ve israfın en aza indirgenmesini hedefleyen çalışma sürecini sürdürülebilir inşaat olarak ifade edebiliriz. Bu tür sürdürülebilir inşaatların asıl amacı endüstrinin çevre üzerindeki etkisini minimuma düşürmektir. Ele alınan bu amaç sadece yapının inşasının tamamlanması ile sona ermez. İnşası yapılan yapının kullanıldığı süre boyunca da çevreye zarar vermemesi gerekmektedir.


Sürdürülebilir Yapıların Oluşum Süreci


· İlk olarak kaynak seçimi yapılmalıdır. Fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır böylece doğal kaynaklara zarar verilmekten kaçınılır.

· Malzeme seçimi yapılmalıdır. Malzeme seçimi yapılırken yenilenebilir veya dönüştürülebilir malzemeler kullanılmalıdır.

· Tasarım yapılmalıdır. Tasarım yapılırken dayanıklı, çok fazla bakım ve onarım gerektirmeyen, toksik olmayan malzeme kullanılmalıdır.

· Son olarak doğal çevre korunmalı ve oluşturulan çevrenin kalitenin sağlanması gerekmektedir.


Sürdürülebilir İnşaat Neden Önemlidir?


İnşaat sektörü canlı yaşamında özellikle de insanların yaşamındaki önemi gün geçtikçe artmakta olan bir sektördür. İnsanların barınma ihtiyaçlarının karşılanması inşaat sektörü tarafından karşılanmaktadır. Hızla artmakta olan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişim ve değişimlerle sektör hayati önem arz etmektedir. Ancak hızla artan bu nüfus çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Artan nüfus için gerekli yaşam alanları oluşturulması doğal kaynakların büyük bir bölümünün düzenli olarak tüketilmesine neden olmaktadır. Kısaca enerji kullanımından emisyonlara kadar inşaat sektörünün çevre üzerinde büyük bir etkisi vardır.

2017 yılında yayımlanan BM Çevre Küresel Durum Raporu'na göre inşaat sektörü küresel enerji kaynaklarının %35'inden fazlasını harcadığı belirtilmiştir. Ayrıca C02 emisyonlarının yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır.

Şu an bu rakamlar incelendiğinde çok yüksek gözükmese de yolun daha çok başında olduğumuzu, ilgili artan farkındalık sayesinde bu rakamların 2030 hedefi olan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda en aza indirgenmesini sağlamamız gerekmektedir.

Çevresel faydaları kapsamında sürdürülebilir tasarım ilkeleri doğrultusunda aksiyon alarak doğal kaynaklara verilen zarar minimuma indirgenmeye çalışılır. Bunun yanı sıra ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik de korunarak hava ve su kalitesi bozulmamış olur. Ayrıca enerji tüketiminde ve israfta azalma sağlanır. Bu yüzden yapılı çevremizde, yaşadığımız alanlarda ve yapılacak olan yeni yapı inşaatlarında sürdürülebilir olma, mevcut olanı yaşatma ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakabilmek adına sürdürülebilirlik zorunlu bir tercih olmalıdır.Sürdürülebilir İnşaat Faydaları Nelerdir?


· Çevre üzerindeki olumsuz etki minimuma indirildiğinden çevre korunur doğal kaynaklar korunur ve restorasyonu sağlanır.

· Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik korunur bu sayede hava ve su kalitesi bozulmamış olur.

· Yenilenebilir-geri dönüştürülebilir malzeme kullanılır, bu yüzden değişime açıktır ve sık sık onarıma ihtiyaç duymaz.

· Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb. enerjiler efektif bir şekilde kullanılarak enerji tüketiminde azalma sağlanır.

· Kaynak kullanım yükü hafifletilir, böylece daha az atık üretilir. Aynı zamanda atık suyu kullanır, kirli suyu ve katı çöpler değerlendirilir.

· Ekonomik olarak yapının pazarlama fırsatı artar bununla beraber gayrimenkul değeri ve kazancı artar.


247 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page