top of page

DEĞER KATAN TESİS YÖNETİMİ

Tesis Yönetimi


Tesislerin uzman kişilerce yönetilmesidir. Bu tesisler ise ; binalar, havaalanları, oteller, alışveriş merkezleri gibi bir çok yapılardır. Tesis yöneticileri, yönetilen gayrimenkulün özelliğine göre tesis yönetimi stratejisi oluşturarak tesisin belirli mal veya hizmetlerin üretilmesinin desteklenmesidir.


Tesis yönetimi stratejisini oluştururken organizasyonun vizyon ve misyon tanımlamalarına göre şekillenecektir. Tanımlanan vizyon ve misyona göre hiyerarşik bir şekilde uygulamaya geçilecektir. Ticari gayrimenkullerde uygulanan hiyerarşinin en başında kurumsal hedefler gelmektedir. Aşağıya doğru sıralandığında varlık yönetimi, gayrimenkul yönetimi ve tesis yönetimi (JonesLangLaselle) olacaktır. Bu hiyerarşi bir üçgen şeklindedir. Tesis yönetimi tabanda yer almaktadır. Çünkü operasyonel faaliyetleri yürütmektedir. Operasyonel faaliyetler ise; güvenlik, temizlik, bakım – onarım gibi teknik ve temel hizmetlerdir.



Değer Katan Tesis Yönetimi


Tesis Yönetiminde organizasyona değer katan bir çok parametreler vardır. Tesis yönetiminde katma değeri oluşturan değerleri Jensen (2014); Kullanım değeri, Değişim değeri, Kullanıcı değeri, Sosyal değer, Çevresel değer ve İlişki değeri olarak sınıflandırmaktadır.


Kullanım değeri, Kullanıcının aldığı mal veya hizmetten deneyimlediği kaliteyi ifade eder. Değişim değeri, Piyasa değeridir. Kullanıcı değeri, kullanıcıya sağladığı fayda ile ürünün maliyeti arasındaki dengedir. Sosyal değeri, sosyal kimliğinin güçlendiren yaklaşımın algılanan değeridir. Çevresel değer, tesisin çevresel etkisini dikkate alarak yeşil tesis yönetim yaklaşımı algılanan değeri; ilişki değeri ise, yüksek kaliteli hizmet sağlanarak müşterinin uzun vadeli olarak ilişkinin kurulması tesis yönetiminin başarısı için gereklidir.



Değer katan tesis yönetimi değerlerinin uygulamada optimal olarak belirlenerek işletmenin değerini yüksek yapacak şekilde bir strateji belirlenir. Tesisler yıkılana kadar geçen süre boyunca ayakta dururlar. Bu süre zarfında maliyetleri azaltarak müşteri memnuniyetlerini yüksek seviyede tutmalıdırlar. Değer oluşturulurken insan odaklı stratejilere yoğunlaşılmalıdır.

65 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page