Yeşil Bina Kavramı: Sertifikalandırma CASBEE/GREENSTAR/DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen):


DGNB, 2008 yılında Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığının ortak çalışması sonucu oluşturulan bir yeşil bina sertifika sistemidir. LEED ve BREEAM esas alınarak tasarlanmıştır.


DNGB, diğerler sertifika sistemlerine kıyasla daha kapsamlı ve hayat döngüsü yaklaşımı ile binaların sosyo-ekonomik özellikleri ve çevresel etkilerini de değerlendirmektedir. Ayrıca bu sistem, diğer sertifika sistemlerine göre daha yeni ve zor olmasından dolayı henüz yaygınlaşmamıştır. Fakat, ele aldığı ölçütler ile öncü niteliği taşıyan bir sertifika sistemidir.

DGNB sisteminde binalar altı kategori altında değerlendirilir. Bunlar; Çevre, Ekonomi, Teknik, Yönetim, Arsa, Sosyokültür ve Fonksiyon şeklindedir. Proje puanlaması, projeye başlanıldığı zaman belirlenen bütünleşmiş sürdürülebilir tasarım kriterlerinin uygulanması üstünden yapılır.


Derecelendirme; Bronze (Bronz), Silver (Gümüş), Gold (Altın) ve Platinum (Platin) şeklindedir.


DGNB denetleyicisi kabul edilmiş olan profesyoneller hem projenin denetimini sağlamakta hem de projeye yön vererek danışmanlık hizmetinde bulunmaktadır. Denetleyiciler tarafından hazır hale getirilmiş olan rapor konseye sunulur ve sonrasında onaylanır.


Green Star:

GBCA tarafından 2003 yılında kurulmuştur. BREEAM’e büyük ölçüde benzerlik gösterir. Sertifikada yapının tasarım ve inşaatı dokuz farklı kategori altında değerlendirilir. Bunlar; Yönetim, İç Mekân Kalitesi, Enerji, Ulaşım, Su, Arsa Kullanımı ve Ekoloji, Malzeme, Emisyon ve İnovasyondur.


Green Star sertifikası başlarda yeni binalar için geliştirilmiş daha sonra diğer sertifikalarda olduğu gibi mevcut binalar, ticari iç mekânlar ve mahalleler için farklı sürümleri oluşturulmuştur. Sertifika almak isteyen projelere öncelikle ön değerlendirme yapılmaktadır. Ön değerlendirme GBCA denetçisi tarafından yürütülmektedir.


Sürecin sonunda binanın sertifika alabilmesi için 100 üzerinden en az 45 puan alarak 4 yıldız seviyesine ulaşması gerekmektedir. 60 puandan yüksek projeler 5 yıldız, 75 puandan yüksek projeler ise 6 yıldız almaya hak kazanmaktadır. Yeni yapılan binalarda sertifika binaya daimî olarak verilir ve bir geçerlilik süresi yoktur. Mevcut binaların yönetimi ile ilgili sertifika ise üç yıl boyunca geçerlidir.


CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency):

JSBC ve JaGBC iş birliği ile 2004 yılında geliştirilmiştir. DGNB sistemine benzer olarak yaşam döngüsü analizi üzerine tasarlanmıştır. BREEAM, LEED gibi sertifika sistemlerinden daha kapsamlı bir yapıdadır.


CASBEE hem insanların yaşam kalitesini arttırmak hem de binaların çevre üzerinde yarattığı tahribatı minimuma indirmek için tekil ev ölçeğinden şehir ölçeğine kadar değişik ölçeklerde düzenlenmiştir. Kaynak Verimliliği, Enerji Etkinliği, Yerel Çevre ve Yapı İçin Çevre olmak üzere dört kategoriden oluşur.


Değerlendirme süreci, diğer sertifika programlarına göre değişik bir yaklaşımla yürütülmektedir. Yaşam kalitesi ve çevresel etki ayrı olarak değerlendirilir ve aralarındaki oran üzerinden bina skoru oluşturulur. Yaşam kalitesi “Q” ile ifade edilir ve özel mülk dahilinde bina kullanıcılarının yaşam konforundaki iyileşmeyi ölçer. Belirli ölçütlere göre 100 üzerinden değerlendirilir. Çevresel etki ise “L” ile ifade edilir ve belirli ölçütler üzerinden mülk dışına taşan olumsuz etkileri ölçer. L de 100 üzerinden ifade edilir ve rakam ne kadar küçükse çevresel etkinin o kadar az olduğunu ifade eder. CASBEE skorunun belirlenmesi için Q/L değeri alınarak Yapının Çevresel Etkinliği (BEE) bulunur. Değerlendirme sonucunda BEE 23 değeri 3’ten büyükse S (üstün), 1.5-3 arası A, 1-1.5 arası B+, 0,5-1 arası B- ve 0,5’ten küçükse C (zayıf) skoru verilir”


CASBEE sistemi sertifikalı profesyoneller tarafından denetlemektedir. CASBEE Akredite Profesyonel sertifikasına sahip kişiler projelere danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör