Türkiye'de Gayrimenkulün Tarihi Gelişimi - 1923-1950 Dönemi

Geçmişten günümüze zaman için de gayrimenkuller insanlar için yaşam fırsatı sağlamıştır. Bu süreçte ise birçok sorun ve değişime uğramıştır. Teknolojinin gelişmesi, insanların kendini geliştirmesi bu durumu en çok etkileyen sebeplerden sadece birkaçıdır. Günümüzün konut sorunları ve etkili çözümleri üretebilmek için geçmişten günümüze ev stokları ve bu evlerin kullanımlarını bilmek ve üretmek için özelliklerini iyi anlamak gerekir. Geçmişte önemsenmeyen, imar afları ile yasallık kazandırılan ve bu yolla da gecekondu çöplüğüne dönen büyük şehirlerimizde, meydana gelen düzensizliği ıslah etmek çok büyük ekonomik ve sosyolojik zararlardan bizleri kurtaracaktır. Mega kentlerimiz de meydana gelen kaosu düzeltmek çok önemlidir. Ekonomik ve sosyal kayıplara neden olmaktadır. Bu konu 3 döneme ayrılarak incelenecektir.


1923-1950 Dönemi

Bu dönem, büyük savaşlardan ve yıkımlardan çıkan ve yeni kurulan genç Cumhuriyet için yeniden inşa dönemi olmuştur. Ankara'ya başkentin taşınması nedeniyle memur lojmanları yapımına başlanmıştır. TCMB tarafından yasa çıkarırken memurların konutlarının yapımını desteklemiş, arsa ve kredi tahsisi sağlamış, konut kiralarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 1926 yılında halkın konut ihtiyacını karşılamak üzere Emlak ve Eytam Bank kurulmuş. Bankanın faaliyeti yetersiz olduğu için 1946 yılında Emlak Kredi Bankası adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Anonim bir ortaklık olarak kurulmuştur.


Sorunlar

1923-1950 yılları arasında Cumhuriyetin gündeminde çok farklı konut sorunları yer almıştır. Yirmi yedi yıllık bu dönemde gündemde yer alan sorunlar ağırlıklı olarak savaş sonrası tahrip olan kentlerin yeniden inşası şeklinde olmuştur. 1927-1950 yılları arasında Türkiye'de kentli nüfus oranı hemen hemen sabit kalmıştır. Bu oran %24,2'den ancak %26'ya çıkmıştır. Bu dönemde Türkiye nüfus artışını arttırmaya yönelik politikalar izlemiştir. Türkiye'nin nüfusu ortalama olarak yılda yüzde 2'nin biraz altında, kentli nüfus ise % 2 düzeyinde bir artış göstermiştir. Bu dönemde Türkiye'de var olan konut arz biçimleri bu hızlı nüfus artışının yarattığı konut talebini karşılamakta yetersiz kalmıştır.(1)

(1) Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, 2003 s: 7,8 32 TEKELİ, s: 13


163 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör