top of page

Lojistik Sektöründe Gayrimenkulün Önemi - Giriş

Güncelleme tarihi: 22 Ağu 2022

Bu yazı serisinde makale stilinde lojistik sektöründe gayrimenkulün önemi incelenecektir.


Lojistik kavramı, ürünlerin taşınması, depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve dağıtılması gibi işlemlerin uygun maliyet ve kar maksimizasyonu gözetilerek bir yerden başka bir yere güvenli ve zamanında taşınması işlemidir olarak tanımlanmaktadır (Keşir, 2021: 1). Ticaret yolları, insanın ve onun ürettiği mal ve hizmetlerin farklı ülkelere taşınmasına hizmet etmiştir. Bu yollar farklı kültürel, ticari ve sosyal etkileşimin düzeyini belirleyen unsurlardan birisi olmuştur. Kaynaklara ulaşma ve sahip olma isteği, ticaret yolları aracılığıyla geçilmesi zor olan mekanların geçilmesini sağlamıştır. Ticaret yolları denizler, çöller ve dağlar gibi sınırlayıcı coğrafi unsurlara dahi engel olamamıştır. Ticaret yollarının geçtiği sahalar içerisinde bulunan Türkiye, coğrafi konumundan dolayı çok büyük bir öneme sahiptir ve önemli birçok yola ev sahipliği yapmıştır hala ev sahipliği yapmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ulaşım yolları ve imkanları gelişmiştir, günümüzde ise taşımacılık havayolu, karayolu, denizyolu ve boru hatları gibi yollarla yapılabilmektedir.

58 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page