top of page

LOJİSTİK KÖY

Güncelleme tarihi: 10 Ara 2022

Günümüz ekonomi koşulları incelendiği zaman çok az malın üretildiği yerde çok fazla malın tüketildiği görülmektedir. Bilhassa tüketicinin isteklerini ve ihtiyaçlarını bulunduğu coğrafyada üretmesi ve ürettiği malı da kendisi tüketmesi olanaksızdır. Üretim işletmeleri mevcut ve potansiyel müşterileri, toplumu ve çevreyi dikkate alarak neyi, ne kadar, nerede ve nasıl üreteceğine karar verdikten sonra üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşmasına da önem vermelidir. Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında dağıtım ve lojistik kavramları öne çıkmaktadır. Lojistik kavramı, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, ham maddenin coğrafi konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.


Lojistik köyler hem yerel hem de uluslararası düzeydeki nakliye, eşya dağıtımı ve lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin yetkili işleticiler tarafından yürütüldüğü köylerdir. Genellikle metropol şehirlerin dışına ve farklı ulaşım bağlantı noktalarının kesiştiği ya da bu ulaşım bağlantı noktalarının yakın olduğu bölgelere kurulur. Bir lojistik köyün serbest rekabet kuralları içerisinde firmaların sektörle ilgili bütün faaliyetlerle uğraşabilmesine imkân sağlaması gerekmektedir. Bunun içinde lojistik köyler bir bütün olarak kentsel koşullar, trafik ve çevresel etkiler ile enerji kullanımını da içine alan bir yapıya yönelik en iyi çözüm yollarını ortaya koymaya çalışmalıdır.Konteyner Terminali: Konteyner limanı veya konteyner terminali, kargo konteynerlerinin ileriye dönük nakliye için farklı nakliye araçları arasında aktarıldığı bir tesistir. Aktarma, konteyner gemileri ile kara araçları, örneğin trenler veya kamyonlar arasında olabilir ve bu durumda terminal, bir deniz konteyner limanı olarak tanımlanır.


Intermodal Taşımacılık: Taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir.


Gümrüklü Saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını ifade eder.Yararlanılan Kaynaklar:132 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page