top of page

Küme İmarı: Strateji

Güncelleme tarihi: 22 Ağu 2022

Bir önceki yazımda kümelenmelerin birbirileri ile asli ve tali anlamda alakalı olan yapıların coğrafi anlamda etkileşimli bir şekilde “dışsal etkenlerden daha fazla verim sağlayacak şekilde” yerleştirilmesi olarak tanımlamıştım.

Bu yazıda ise kümele geliştirme stratejisini inceleyeceğim.

Kümelenmeler genelde konut veya üretim birimleri şeklinde yapılandırılır. Üretim birimlerine bakıldığında birbiriyle bağlantılı kurumları içerisine almaktadır. Bu birimler birbirini tamamlayıcı olarak “ham madde sağlayıcısı-üretici-tedarikçi ve altyapı sağlayıcıları” şeklinde ya da tek bir sektörün hem birbirlerinden faydalanması hem rekabet yaratması amacıyla toplanması olarak “kamu kurumları, üniversiteler, AR-GE merkezleri” şeklinde olabilir.

Şekildeki gibi koyu gri kısma yerleştirilen üreticilerin tamamlayıcı maddelere daha hızlı ulaşması, bu tamamlayıcı madde sağlayıcıların üreticilere toplu bir biçimde ulaşılabilmesi ve lojistik, işlem, koordinasyon maliyetlerinin düşürülerek pazarlama konusunda hızlı geri dönüşlerle üretimin optimize edilmesi şeklinde açıklanabilir. Sonuç olarak kümelenmelerin içindeki birimler aynı hammaddeyi veya tedarikçiyi kullanabilir veya farklı mal üretirken aynı pazara hitap edebilir.
Konut birimlerine bakıldığında ise aşağıdaki gibi klasik parselasyondan farklı olarak, açık alanları ve etkileşimi artırmaya yönelik şekilde olabilir.Küme Geliştirme yapılırken strateji belirlenmelidir.


Kümelenme Stratejisini Belirlerken dikkat edilecek hususlar ise şu şekildedir;

· Bölgenin kapasitesini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlamalıdır,

· Tüm aktörlerin sinerjisini, üretkenliğini artıracak koşullar yaratılmalıdır,

· Bölgenin profilinin ve itibarının yükseltilmesi çerçevesinde çalışmalar yapılmalıdır,

· Açık alanların korunması ve doğal kaynaklardan uzak olunması önemlidir, arazi bu şekilde geliştirilmelidir,

· Gerekli yasal düzenlemelerin (imar yönetmeliği, altyapı, atık yönetimi) yapılması gerekmektedir,

· Küme geliştirme stratejisi hazırlanırken arazinin tarımsal veya konut amaçlı kullanım alternatifleri değerlendirilmelidir.


Küme Geliştirme komşu alanların gelişmesini desteklemenin yanında, inşaat maliyeti düşüktür. Açık alanları korur ve tasarımda esnektir. Fakat aynı zamanda kümelenmelerin kamu altyapı hizmetlerine dayanması, özel bir yol geçmesi, imar yönetmeliğinde değişime ihtiyacı olması ve bu ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından standardize edilmesinin gerekmesi de yapılabilirliğini düşürmektedir. Bu yüzden küme geliştirme yapılırken yerel yönetimler teşvikte bulunmalıdır.


Küme Geliştirmenin en büyük faydalarından bir tanesi ise uluslararası boyutlara varacak seviyede birden fazla girişimciyi bir arada tutmasıdır ve kümelenmenin içindeki birimler aynı bölge, altyapıyı kullandıklarından dolayı ortak bir kimliği paylaşırlar. Küme Geliştirme ile rekabet ve kültür yaratılarak sistematik bir gelişim yakalanabilir, yerel ekonomi ve refah yükseltilebilir.


88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page