#Gayrimenkul Sektöründe Küreselleşme ve Markalaşma Yolu

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda adını sıkça duyuran bir sektör haline büründüğü gözle görülür bir gerçektir. Sektörün bu kadar popüler hale gelmesindeki en büyük etmen hiç kuşkusuz sektörün karlılık oranlarının her geçen gün artmasıyla ilgili. Buna paralel olarak Türkiye’de gayrimenkul, en belirgin yatırım araçlarından biridir.

Son dönemlerde küreselleşme ve markalaşma yolu gayrimenkul sektöründeki işletmelerin ayrılmaz bir bütünü haline geldi. Dünyanın tek pazar oluşturması ve ticari sınırların yavaş yavaş ortadan kalkması üzerine işletmeler dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilir durumda. Bu çerçevede, uluslararası gayrimenkul işletmeleri Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı ve acentelik sistemi ile Türk gayrimenkul pazarına giriş yaptı. Bir diğer yandan, mortgage ile birlikte yabancı finans kuruluşları Türkiye’ye geldi ve bazı yerel bankaları satın alarak gayrimenkul pazarına girmeye başladılar. Türkiye gayrimenkul satışları değerlendirildiğinde, yabancılara en fazla Güney hattından satışların yapıldığı gözlemleniyor. Markalaşma günümüz literatüründe sıklıkla duyulan bir kavram olarak yerini aldı. Marka-reklam ilişkisi piyasa rekabetinde önemli bir role sahip. Reklam markalar hakkındadır ve reklamı yapılan markanın imajını yaratmak için dizayn edilen bir olgudur. Uluslararası markaların Türk pazarına girmesi tehdit olarak algılanmamalıdır aksine bunu bir avantaj olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim yerel markalar, yabancı markalar ile rekabet içerisinde olacağından marka değerlerini ve standartlarını sürekli olarak yükseltecektir. Markanın ve rekabetin olduğu pazarlarda satıcı tüketici arasında güven vardır. Türkiye’de yerel ve uluslararası bazı işletmeler her ne kadar markalaşmaya gitmiş olsalar da marka gerekliliklerini yerine getiremediler. Marka kalite ve güven sunmalıdır.

Gayrimenkul işletmeleri bu yolda ilerlemek ve nihai başarıya ulaşmak istiyorlarsa, kendilerini diğer işletmelerden farklı konuma getirmeye odaklamamalılar. Küçük işletmelerin büyük işletmeler ile rekabet edemediği günümüzde, gayrimenkul firmaları da hiç şüphesiz kendi standartlarını ve kalitelerini artırmanın yolunu bulmalıdır.


0 görüntüleme0 yorum