#Doğru Reklam Kullanımının Gayrimenkul Piyasasındaki Gücü

Gayrimenkul sektörü son yıllarda ciddi bir değişimin içerisinde. Sektördeki rekabetin hem yerel hem uluslararası düzeyde oluşu modern pazarlama stratejilerine geçişi zorunlu kılmıştır. Çeşitli tehdit ve fırsatların iç içe olduğu bu sektör, temel bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacının tatminine yönelik hizmet vermekle birlikte her zaman karlı ve dinamik bir pazar olarak diğer sektörlere öncü olacaktır. Bu nedenle müşteri odaklı pazarlama teknikleri geliştirilmeli ve satış artırıcı çabalara ulaşabilmek için uygun pazarlama stratejileri uygulanmalıdır. Gayrimenkul sektöründe imaj ve prestij çalışmaları yapılmalı ve şeffaf, güvenilir markalaşma hedef olarak belirlenmelidir. Doğru reklam kullanımının ve doğru pazarlama stratejilerinim gayrimenkul piyasalarındaki rolü büyük ve etkilidir.

Literatürde pazarlama bir işletmenin ürün veya hizmetlerine olan talebini belirlemek, hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar elde etmek için yapılan işletme faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Bir başka perspektiften pazarlama, tüketici hizmetlerine uygun olarak, mal, hizmet ve fikirlerin üretilmesi olgusunu taşır. Gayrimenkul sektörü geçmişten günümüze kadar portföy odaklı işler, bu sebeple daha çok satış çabalarına yönelmiş ve bu alanda gelişim göstermeyi hedeflemiştir. Sektöre bakıldığında pazarlama yapan çok az işletme olmasının yanı sıra tüketici odaklı stratejiler de düşüktür. Yanıltıcı reklamlar ve sadece satış odaklı işletmeler ne yazık ki sektördeki imaj ve prestiji olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla satıcı-tüketici arasında aşılması zor bir güven problemi yaratıyor.

Modern pazarlama stratejilerinde sektör daha çok tüketici odaklı işler. Tüketicilerin değişen taleplerini yakından inceler. Tüketicilerin gözünü boyamak yerine var olanı değiştirmeden tüketicinin ihtiyacına yönelik hazırlanan gerçekçi reklamlar, yapılması planlanan konutların render'ları ile biten konutların birebir örtüşmesi gibi şeffaflığa önem veren satıcılar, satıcı-tüketici arasındaki güven problemini ortadan kaldırmakta. Satıcı ve tüketici arasında köprü görevi gören şeffaflık ilkesinin benimsenmesi gayrimenkul piyasalarını olumlu etkilemekte ve reklamın gücünün önemine vurgu yapmakta.

0 görüntüleme0 yorum