top of page

#AKILLI ŞEHİRLER

Yazımıza öncelikle ‘Akıllı Şehir’ kavramının ne olduğuna bakarak başlamakta fayda var.


Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı içerisindeki tanıma göre “Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler’’ şeklinde tanımlanmış olan kentsel alanlara Akıllı Şehir denmektedir.


Bu tanımdan yola çıkılarak enerji, su ve kaynak kullanımlarında sürdürülebilirlik; verilere açık erişim ve bilgilerin gelişimi; akıllı evler, binalar ve akıllı sağlık sistemi gibi bir çok alanda dönüşümün kentsel boyutta yaşanması ihtiyacı doğmaktadır.


Kentsel planlama boyutunda teknolojinin doğru kullanımıyla ilk olarak akıllı kentler ulaşım ve hareketlilik üzerinde gelişme sağlamıştır. Burada söz edilen gerçek ve tam zamanlı trafik bilgisi ve toplu ulaşım sistemlerinin mobil hale getirilmesidir. Peki kentlere gerçekten ‘Akıllı’ denilmesi için bu yeterli midir?


Bu noktada en büyük değişimin yönetişim üzerinde yaşanması gerekliliği doğmaktadır. Paydaşlar arasında tam zamanlı ve şeffaf iletişim kanallarının oluşturulması ve tarafsız verilerle katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesinin desteklenmesi gerekmektedir.


Akıllı şehirlerin en temel aşaması bilgi toplamaktır. Burada bütünleşmiş veri ulaşımı, incelenmesi ve birikimi için temel bir sistem gereklidir. Yönetişimsel yani tüm paydaşların dahil olduğu, topluma hizmetin çevrimiçi bir şekilde eklendiği, sağlıklı kaynaklardan verileri edinme; veri yollarını yönetme, tamamlama ve işleme; bunların yanında ağ yönetimi ve tüm analitik süreçlerin oluşturulması, denetlenmesi gerekmektedir. Yani bir Akıllı Şehir bu şekilde anlam kazanmaktadır.


Çeşitli örneklerini Colombus, Ohio; Kansas City, Missouri; Pittsburgh, Pensilvanya ve Boston, Massachusetts’te gördüğümüz akıllı şehirlerin ise ortak noktası veri sistemleridir.


Yani diyebiliriz ki Akıllı şehir için veri, veri için ise ağ ve telekomünikasyon sistemini destekleyen güçlü teknolojilerin desteklenmesi gereklidir.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page